Co nabízíme

Co nabízíme

Smyslem a posláním naší organizace je osvětová činnost a pomoc při uspokojování potřeb občanů s duševním onemocněním, jejich podpora k vedení smysluplného aktivního života a rozvíjení vztahových sítí ve svém přirozeném prostředí.

Cílem organizace je realizace svépomoc-ných iniciativ lidí trpících duševní nemocí, kombinovaná se službami, poskytovanými odbornými pracovníky z oblasti zdravotní i sociální.

Členem Mlýnku se může stát každý (i příbuzní a blízcí duševně nemocných), členský příspěvek je 500,- Kč na celý rok. Členství je podmínkou pro užívání služeb organizace a vyplývají z něj výhody pro členy.

Činnost organizace je vyvíjena i v rámci "Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Ostravy do roku 2021". Pomáháme vytvářet širokou, propojenou síť sociálních služeb a tím omezit dlouhodobé hospitalizace duševně nemocných. Jsme zváni na informační schůzky do Stacionáře psychiatrické péče Fakultní nemocnice Ostrava a do Psych. Léčebny Opava, kde seznamujeme pacienty s naší činností a nabízíme jim podporu po propuštění. Největší část klientů k nám přichází z ambulancí psychiatrů a klinických psychologů.

Činnost organizace:

Centrum denních služeb "Mlýnek" je otevřen

v pracovních dnech od 9 do 15:30 hodin.1. Psychoterapeutické skupinky

- oblíbené skupinky pod vedením psychologa.


2. Kulturní akce a výlety

- návštěvy divadel, vernisáží, výstav, zoologické zahrady a výlety

3. Sportovní aktivity, relaxační techniky

- volejbal, bowling, šipky, šachy, plavání

- relaxační a cvičební techniky: cvičení

na gymnastických míčích a na overballech

jízda na kolech , rotopedu ...

4. Arteterapie

- arteterapeutické činnosti s využitím různých jednoduchých výtvarných technik

- probíhá pod vedením zkušené arteterapeutky

5. Ostatní volnočasové aktivity

- kreativní dílnička, vaření, šití na šicím stroji, angličtina, práce s PC a internetem, společenství...

6. Oslavy a akce

- velice rádi oslavujeme společně narozeniny našich členů, organizujeme plesy a besídky, zúčastňujeme se akcí pořádaných ostatními organizacemi a Statutárním Městem Ostrava.